top of page
FVK.jpg

Fjordhestens Venner Kronjylland 

Foreningen blev stiftet i 1981 og har til formål at skabe sammenhold om fjordhesten og udbrede interessen for fjordhesten, dens avl, brug og pleje. Medlemskab i foreningen står åbent for alle, der har interesse for fjordheste. Kontingentet udgør årligt kr. 125,- for voksne og kr. 75,- for juniorer. De fleste medlemmer bor i det kronjyske område, men dette er ingen betingelse for medlemskab. Man behøver heller ikke have en fjordhest – alle er velkomne i vores forening. Interesserede kan kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne. 

 

I årets løb afholder vi forskellige arrangementer, hvor vi prøver at tilgodese vore medlemmers interesser, hvad enten det drejer sig om udstilling, ridning, kørsel, hygge eller ny viden på hesteområdet. Fællesnævneren for det hele er interessen for fjordhesten. “Medlemsinformation” udsendes 4-5 gange om året. Her kan man læse nyt fra bestyrelsen, om kommende arrangementer og om de, der har været. Det er også her, man kan læse om andre arrangementer, der vedrører fjordhesten og eventuelle resultater for vore medlemmer.

Vedtægter

§Foreningens formål er at skabe sammenhold om og udbrede interessen for fjordhesten, dens avl, brug og pleje. At stille sig til rådighed, når der skal udpeges dommeremner til dyrskuer, samt når der skal fastlægges kåringsplads i foreningens område.

Beslutning om foreningens opløsning skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

§Der indvarsles skriftligt til generalforsamlingen med mindst 10 dages varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

§Bestyrelsen består af 7 medlemmer, valgt således, at foreningens geografiske område er nogenlunde dækket. Bestyrelsen vælges for 2 år, første gang afgår 4 medlemmer ved lodtrækning. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§Kontingent til foreningen fastsættes efter bestyrelsens forslag ved den ordinære generalforsamling, der afholdes i februar måned. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§Medlemskab i foreningen står åbent for alle, der har interesse for fjordheste.

Bestyrelsen

Formand

Karl Krogh

Mobil:

29 82 17 67

Næstformand

Annesofie Lykkegaard 

Kasserer

Morten Steen

Mobil:

21 90 44 48

mortensteen@fiberpost.dk

Sekretær / Web

Janni Søndergaard Krogh

Mobil:

60 21 67 47

Medlem

Jens Rønstrup

Mobil:

98 83 52 19

Medlem

Line Andersen

Mobil:

23 48 69 50

Medlem

Kristine Gørup Nielsen

Mobil:

28 93 35 14

Suppleant

Arne Kaptain

Mobil: 
28555692

bottom of page